Open

Lösningsarkitekt

Posted 2 weeks ago by Daniel Fransson
Sverige
Apply Now

Job Description

Lösningsarkitekten bemästrar fundamental kunskap i arkitektur och har varit en praktiserande arkitekt inom leveransorganisationen. Lösningsarkitekten är ansvarig för leverans i ett eller flera projekt. Deras primära roll är att optimera värdet av en lösning för organisationen genom leverans och minska ägarrisk i leveransen och samtidigt säkerställa att lösningen möter krav och regelverk som påverkar systemet.

Lösningsarkitekten arbetar med specialistarkitekter, teknisk personal och lösningens intressenter för att säkerställa att lösningen levereras utifrån den mest effektiva strategin för hela regionens bästa.

Top Skills
Dokumenterad erfarenhet av Domänarkitektrollen inom HR samt Lösningsarkitektur
Erfarenhet från något arkitektrelaterat ramverk
Modellerat diagram i VISIO
Mycket god erfarenhet av kravfångst/kravdialog och förmåga att omvandla användare och kunders krav till teknisk lösning