Closed

Teknisk projektledare

Posted 2 weeks ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Personen kommer ingå i det team som ansvarar för de IT-relaterade delarna för regelverken gällande AML och FATCA/CRS, inkl delar av olika myndighetsrapporteringar.

Teamet består idag av 6 personer.

Personens viktigaste ansvarsområde är att se till att kunden uppfyller lagstiftningen gällande FATCA/CRS genom att årligen lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om de konton där kunderna är skattskyldiga utomlands. Detta drivs som ett projekt i en agil struktur med tillhörande test & verifiering.

Kompetenskrav
• Excelkunskap
• Noggrann och kunna se detaljer
• Vana att koordinera flera personer och enheter
• Arbeta mot en deadline
• Ha god förståelse för systemsamband