Closed

Teknisk Projektledare – Stockholm

Posted 4 weeks ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Teknisk projektledare med kompetens och erfarenhet av migrering av DW-lösningar. Vi har ett projekt med scope att migrera två DW-applikationer till ny databasplattform där ambitionen är molnet.

I scope för projektet ligger även migrering av SSAS Tabular kuber samt Power BI rapporter. Projektet befinner sig just nu i en upphandlingsfas för att därefter gå in i en implementationsfas.

Som Teknisk projektledare kommer du jobba i en PL konstellation under en huvudprojektledare. Du kommer även jobba tätt med kundens personal och de konsulter som tillförs av databasplattformsleverantören och Länsförsäkringars ADM-leverantör Sogeti. I rollen måste du ta aktivt ägarskap för byggandet av ett effektivt team och samarbete.

Exempel på andra arbetsuppgifter och ansvarsområden:

Ansvara för att planera och estimera migreringsarbetet i olika faser och arbetsströmmartillsammans med Sogeti (vår outsourcingpartner) och plattformsleverantöreninför kommande investeringsbeslut.

Under projektet driva och hålla ihop helheten av den tekniska migreringen.

Fördela arbetet på de olika organisationer som berörs – säkra framtagandet av RACI.

Beställa och följa leveranser inom Beslutstödsorganisationens olika agila team.

Bidra med beställarkompetens och kvalitetsarbete gentemot kundens leverantörer.

Identifiera risker och jobba med mitigerande åtgärder.

Kompetenskrav
• Erfarenhet från att leda liknande migreringsprojekt – gärna till en molntjänst

• Förmåga att strukturera och genomföra ett komplext projekt med många olika beroenden

• Förmåga att arbeta med stor beställarorganisation med flera leverantörer

• Drivande med bra ledaregenskaper

• God samarbetsförmåga

• Förmåga att inspirera och coacha medarbetare och konsulter med olika kompetensprofiler

• Gedigen kunskap om Data Warehouse och har en god förståelse för analysområdet

• Dokumenterad erfarenhet av att leverera liknande projekt med motsvarande komplexitet

• Erfarenhet från större bolag inom privat sektor

• Flytande svenska och engelska