Open

Systemadministratör Linux/Network

Posted 2 weeks ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsulten kommer i rollen som systemadministratör på Linux-plattformen vara en viktig del i teamet som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av tekniska tjänster i ett av kundens affärsområden. En viktig del av uppdraget är att säkra tillgängligheten till system och digitala tjänster, vilket ställer höga krav på både säkerhet, stabilitet och noggrannhet i arbetet som utförs. Konsulten kommer även ha en central roll i leverans och supportflödet av IT-tjänsterna. Där är det viktigt att driva och dokumentera arbetet enligt rutiner och processer som ska efterleva.

Top Skills
Leverera klient- och servertjänster och vara en del i drift- och supportteamet.
Patchhantering och uppgradering av klient- och servermiljön.
Scriptutveckling och arbeta med automationsverktyg för effektivisering av arbetssätt.
Delta i projekt kopplat till infrastrukturplattformen.
Säkerställa efterlevnad av de säkerhetskrav som finns.
Aktivt delta i teknikförbättringsarbete.

Uppdraget omfattas av försvarssekretess (RK2), vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet. Utöver detta krävs godkänd bakgrundskontroll.