Closed

Projektledare/initiativledare

Posted 2 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Arbetsförmedlingen arbetar enligt produktstyrningsmodellen Där en av produkterna är IT Arbetsplats.
Produkten är uppdelad på tre delar – Hårdvara som tjänst, mjukvara och plattformen för samarbetsverktyg.
För Samarbetsplattformen behöver enheten IT arbetsplats en projektledare/initiativledare som är väl insatt i olika Sourcing strategier kring området samt förstår myndigheters förhållningssätt till molntjänster.

Arbetsförmedlingen har behov av en projektledare/initiativledare med bred erfarenhet från upphandling inom It, specifikt samarbetsplattformar för ett modernt hybrid arbetssätt och krav på olika kommunikationslösningar (Videomöten, chatt och kollaboration verktyg och liknande).
Uppdraget innebär planering, ledning av upphandling, metod för kravfångst och agera rådgivare till ansvarig produktägare och budgetansvarig chef samt stötta ansvarig upphandlare i utformningen av krav- och utvärderingskriterier.
Konsulten ska tillsammans med arbetsgruppen genomföra omvärldsanalyser, leda arbetet i att ta fram en Sourcing strategi för Arbetsplats.
I samband med detta även leda arbetet i att genomföra Arbetsförmedlingens säkerhetsprocess (säkerhetsresa).

Top Skills
Minst 3 års erfarenhet av upphandlingsarbete och LOU.
Erfarenhet av att arbetat i offentlig sektor/andra myndigheter.
Minst 5 års erfarenhet att av att leda och driva projekt.
Erfarenhet av kommunikationslösningar som videomötestjänster och chattverktyg.

Meriterande
Erfarenhet av att upphandla SaaS tjänster.
Erfarenhet av leverantörsstyrning.