Closed

Lösningsarktitekt

Posted 3 weeks ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget består av att hålla ihop lösningsarkitekturen för projektet där artikelinformation hämtas från ett central system om butikens produkter för att förebygga och ge förslag till åtgärder för minskat svinn. Lösningen har varit på pilot och nu behöver lösningen ta nästa steg. Inom butiksområdet är det en förändringsresa mot mer egenutvecklade applikationer som jobbar mot våra centrala system där vi strävar mot en modulariserad / micro services arkitektur.

Rollen innebär att ta fram en övergripande teknisk lösningsarkitektur inklusive integrationsbehovet inom de områden som definierats nedan.

Några exempel på ansvarsområden:

Hålla ihop lösningsdokumentation och den totala lösningen
Skapa övergripande AOM (applikationskarta med påverkade applikationer)

Icke funktionella krav:
Hålla ihop krav och även beskriva krav
Vilka integrationer behövs och specificera integrationer

Vi letar efter dig som har mer än 5 års erfarenhet I IT lösningar där erfarenhet är viktigt att förstå både egenutvecklade och köpta system, retail erfarenhet är att föredra framför allt inom food.

Du har varit lösningsarkitekt I liknande projekt. Du bör ha teknisk kunskap, men även förmågan att möta verksamheten och kunna förklara innebörden av båda sidor.