Closed

Lösningsarkitekt

Posted 4 weeks ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Är du en erfaren lösningsarkitekt och vill vara en del av ett av de mest spännande och största butiksprojekten hos vår kund, en ny Backofficelösning, fortsätt då läsa mer om uppdraget nedan.

Uppdraget består av att hålla ihop lösningsarkitekturen för några delområden i kundens program, FBO Framtida Backoffice,  t.ex:

Dynamisk sortimentshantering för säljkanaler
Leverans: Sätta en lösning för att enkelt/dynamiskt kunna addera nya säljkanaler i sortiment, pris och erbjudande.

Varularm/säljstopp
Leverans: Sätta lösning för hur varularm/säljstopp

Externa leverantörer
Leverans: Sätta lösning för hur butiker ska jobba med våg, etikett och skylt samt hur dessa system ska integrera med pris/sortimentsförmågorna

Svinn och internhandel
Leverans: Sätta lösning för hur butiker ska jobba med svinn och internhandel

Inom butiksområdet är det en förändringsresa mot mer egenutvecklade applikationer som jobbar mot våra centrala system där vi strävar mot en modulariserad/micro services arkitektur.

Rollen innebär att ta fram en övergripande teknisk lösningsarkitektur inklusive integrationsbehovet inom de områden som definierats nedan. Du jobbar tillsammans med andra lösningsarkitekter, utvecklare, krav, test i programmet.

Kompetens

Butikslösningar
Kunskap om integration, REST och event/data driven arkitektur
Modernt IT-landskap
Goda ledaregenskaper
Kunna arbeta självgående
Kunskap om agila arbetssätt
Erfarenhet

Flerårig erfarenhet från arbete som lösningsarkitekt
Djup kunskap inom lösningsarkitektur
Kunskap om integration, REST och event/data driven arkitektur
Fördel om man har erfarenhet av detaljhandeln
Erfarenhet av agilt arbete och att kunna arbeta fram en lösning iterativt under projektets gång
Svenska och engelska i tal och skrift
Bra på att kommunicera och visualisera budskap, t.ex. via Visio
Leda och koordinera arbete
Strukturerad
Förmåga att hitta rätt balans mellan kort- och långsiktighet i beslut etc., helhetsperspektiv
Personliga egenskaper

Driven
God förmåga att arbete i team
God förmåga att arbeta självständigt efter utstakade ramar
God förmåga att visualisera, kommunicera och skapa idéer och lösningar
God analytisk och utredningsförmåga