Open

Lösningsarkitekt

Posted 8 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Top Skills
ha 5 års erfarenhet på att leda andra i arbete.
ha dokumenterad kunskap minst 4 år om användning av anläggningsdata inom ett transportsystem, t ex så som tågledning eller liknande.
ha dokumenterad kunskap med minst 4 år inom simulatorer av transportsystem så som tågledning eller liknande verksamhet.
ha dokumenterad teknisk kunskap minst 4 år om anläggningsuppdatering av simulatorer så som tågledning eller liknande verksamhet.
kunna påvisa kunskap om att kunna bygga testscenarier för simulatorer mot olika typer av transportsystem, så som tågledning eller liknande verksamhet.