Closed

Business analyst

Posted 2 weeks ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Projekt syftar bland annat till att implementera ett nytt affärssystem SuccessFactors för personaladministration och samtidigt införa ett nytt digitalt arbetssätt. Uppdraget som Business Analyst innebär ett södja ansvarig i att hålla i ihop och driva kravställningsarbetet samt processdesignarbetet mellan verksamheten, SAP SF specialister, implementationsresurser och program Rufus gemensammaresurser.

Business analyst – krav- och processöd

Huvudansvar innefattar:

• Ansvarig för att dokumentera processbeskrivningarna
• Stödja ansvarig för att genomföra aktiviteter och stödja verksamheten i projektets alla faser tillsammans.
• Stödja ansvarig att planera och genomföra och facilitera kravställnings WS med verksamheten
• Stödja ansvarig att hålla ihop öppna krav och process frågorna HCM SuccessFactors (SF) lösning.
• Stödja ansvarig att driva beslutsprocessen för öppna frågorna
• Stödja ansvarig att förbereda olika fösningsforum med underlag för beslut
• Stödja ansvarig att hålla ihop HCM lösningen från verksamhetssidan tillsammans med andra projektresurser samt centrala programövergripande processresurser
• Samla in och dokumentera den kvarstående kravställning utifrån verksamhetens behov samt stödja ansvarig för sammanställandet av krav i SuccessFactor workbooks tillsammans med övriga projektresurser.
• Säkerställa kraven och dess prioritering inför varje iteration.
• Deltar i tester och planering av UAT-tester.
• Deltar i utbildning för slutanvändare.
• Stödja verksamheten med cut-over aktiviteter och go-live.
• Ge stöd vid aktiviteter för datatvätt och datamigrering.
• Ge stöd vid integrationsarbete.
• Arbeta tillsammans med verksamheten i framtagandet av manualer och övrig projektdokumentation