Closed

Agil coach

Posted 3 weeks ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Affärsenhet Sak etablerar en lean-agil portföljstyrning och i samband med det etableras nya sätt att samverka mellan tåg och affär och länsförsäkringsbolag.

Vi kommer nu att samtidigt starta upp 5 stycken POS:ar

Affärsenhet Sak har nylighet etablerat ett lokalt LACE där du kommer att ingå och arbeta tillsammans med andra coacher och agila förändringsledare i organisationen.

Uppdrag i korthet:
• Aktivt arbeta i etableringen av den taktiska nivån inom portföljstyrningen, Portfolio operation sync event.
• Fungera som en mentor genom expertkunskaper inom SAFe-ramverket, relevant och praktisk erfarenhet av lean-agila principer
• Stötta/coacha i arbetet med epics
• Coacha agila roller och stärka deras förmåga att agera ambassadörer för den agila förflyttningen
• Vid behov ta fram processbeskrivningar och utbildningsmaterial
• I samband med etableringen utbilda deltagarna i respektive event
• Hålla utbildningar och facilitera olika typer av workshops

För att lyckas i uppdraget ser vi gärna att du utöver kompetenskraven har mycket god förmåga till samarbete och kommunikation och ett starkt självledarskap.

Kompetenskrav
• Vi söker en agil coach med praktisk erfarenhet av coaching på portföljnivå
• Vi ser gärna att du är SPC och har erfarenhet av tillämpning av SAFe och utbilda i SAFe ramverket
• Arbetat med komplexa utvecklingsfrågor i större företag, gärna från företag med outsourcad förvaltning och utveckling
• Har vana av att leda och facilitera agila event
• Vana att agera i strategiska forum och coacha ledande roller och chefer