Open

UX-Designer

Posted 8 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Ett SAFe-tåget på Handelsbanken behöver bemannas med en UX-desiger som utvecklar och uppgraderar bankens infrastruktur och servar medarbetarna med en bättre digital hybrid-arbetsplats och DEX (Digital Employee Experience).
Exempel på fokusområden kan bland annat vara arbete med ett nytt intranät och intruktionsbibliotek för hela verksamheten.

Detta är ett uppdrag där infrastrukturfrågor är i fokus, med koppling till migrering till M365 och behov däromkring.
En hel del fokus är det även kring CRM och digitala mötesplatser.

Det kommer behöva bedrivas en hel del kartläggnings- och insiktsarbete (medarbetarresor, nuläge, nyläge, och hur man håller liv i ett meningsfullt “just-nu-läge”).

Top Skills
Facilitera och utföra kartläggningar och kravinsamling – ex Nuläge-nyläge, kundresor, användarresor och service blueprints.
Erfarenhet av arbete enligt Design Thinking och double diamond är viktigt så att användarnas behov speglas i de lösningar som tas fram.
Informationsarkitekt-kunskap och är strukturerad.
Drivande och operativ, ‘hands-on’ – som kan producera från Ax till Limpa och självständigt driva saker.
Research – Samla in, tratta ner information så att det blir lättbegripligt och dela så att alla får ta del av den.
Kunskap om webbdesign – behöver inte ha jobbat som det, men  har en insikt och kunskap.