Open

IT Service Manager – Infrastruktur

Posted 8 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Arbetsuppgifter
Vara ansvarig för outsourcad IT leverans
Följa upp leverans, SLAer, månatliga kostnader osv.
Driva kontinuerlig förbättring inom ansvarsområden
Hantera service requests och maintenance av miljön i samarbete med övriga service managers på IT avdelningen

T.ex. beställning av nya resurser, ändringar, optimeringar osv.
Se till tjänstens övergripande arkitektur i samråd med vår chefsarkitekt och leverantörernas arkitekter.

Ansvarsområden
Communication (WAN, LAN, WLAN)
Ansvar för alla nätverk och internetanslutningar (ISP) på alla våra siter globalt
Två huvudleverantörer som tar hand om det dagliga driften och allt operationellt
Tech: MPLS, IPSec, Cisco Classic, Cisco Meraki

Private Cloud
Ansvar för on-prem server leverans och databasdrift
En huvudleverantör
~150 Windows servrar
Tech: Windows Server, SCCM, MS SQL etc.

Public Cloud
Ansvar för all gemensam infrastruktur och komponenter i molnet
Outsourcad till en leverantör
En del IaaS, men primärt PaaS och SaaS
Tech: Microsoft Azure