Open

Senior Förändringsledare

Posted 2 weeks ago by Daniel Fransson
Gothenburg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Utifrån IT-stödets beskrivna tillämpning och framtagna handlingsplaner driva förändringsledning för att möjliggöra att införandet av IT-stödet uppnår projektets förväntade effekter. Förändringsledningen syftar till att beskriva vilka förändringsledningsaktiviteter som behöver genomföras samt säkerställa och följa upp genomförandet i huvudprojektet, delprojekt och införandeprojekt i förvaltningar och bolag. Vid behov ska utförande av förändringsledningsaktiviteter genomföras av förändringsledaren. Förändringsledningen ska drivas utifrån vedertagna metoder och ramverk och genomförande av aktiviteter såsom intressentanalyser, beroendeanalyser, beteendeanalyser, kompetensmappning samt mätning av förändring.

Detta uppdrag omfattar primärt att genomföra ett införande av IT-stödet och förnyade arbetssätt hos samtliga bolag.

I uppdraget ingår:

Förankra IT-stödets tillämpning inom framtidskoncernen
Omsätta IT-stödets tillämpning till införande- och förändringsledningsplan
Ansvara för förändringsledning inklusive förändringsledningsplan avseende framtidskoncernen
Genomföra nödvändiga aktiviteter för ett lyckat införande av IT-stödet i framtidskoncernen. Dessa kan innefatta intressentanalyser, beroendeanalyser, beteendeanalyser, kompetensmappning samt mätning av förändring.
Vid behov delta i andra projektrelaterade delar i Införande av stöd för politisk ärendehantering, projektet.