Open

Nätverkstekniker – Hyrköp

Posted 8 months ago by Daniel Fransson
Gothenburg, Göteborgs Stad, Västra Götaland County, 411 10, Sweden
Apply Now

Job Description

Är du en erfaren nätverkstekniker med en passion för att skapa och underhålla nätverksmiljöer skräddarsydda för unika och specialiserade behov? Vi söker en dedikerad specialiserad nätverksmiljötekniker för att ansluta sig till vårt dynamiska team och ta ledningen i att designa, implementera och övervaka nätverksinställningar för miljöer för speciella ändamål. Om du har en förståelse för nätverksarkitektur, protokoll, säkerhetsåtgärder och brandväggshantering, då är vi intresserade av dig.

Rollbeskrivning:

Som specialiserad nätverksmiljötekniker kommer du att vara den drivande kraften bakom att skapa nätverkslösningar som tillgodoser de distinkta kraven från olika områden. Du kommer att samarbeta nära med intressenter för att identifiera deras exakta krav och översätta dem till robusta nätverkskonfigurationer som optimerar prestanda, säkerhet och efterlevnad.

Huvudansvar:

Nätverksdesign: Skapa skräddarsydda nätverksarkitekturer som är anpassade till de specifika behoven i miljöer för speciella ändamål. Designa nätverkslayouter, hårdvarukonfigurationer och kommunikationsprotokoll som säkerställer sömlös anslutning och resurstillgänglighet.

Brandväggshantering: Har en djup förståelse för brandväggsteknologier och -tekniker. Konfigurera och hantera brandväggar för att skydda nätverk, kontrollera trafik och minska säkerhetsrisker.

Regelefterlevnad: Håll dig à jour med branschspecifika föreskrifter och efterlevnadsstandarder. Se till att nätverksinställningar följer relevant dataskydd och branschriktlinjer.

Samarbete: Arbeta nära med tvärfunktionella team, inklusive IT-administratörer, applikationsutvecklare och säkerhetsexperter, för att skapa holistiska lösningar som möter miljöns omfattande behov.