Closed

2st Lösningsarkitekter

Posted 2 weeks ago by Daniel Fransson
Gothenburg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Lösningsarkitekten bemästrar fundamental kunskap i arkitektur och har varit en praktiserande arkitekt inom leveransorganisationen. Lösningsarkitekten är ansvarig för leverans i ett eller flera projekt. Deras primära roll är att optimera värdet av en lösning för organisationen genom leverans och minska ägarrisk i leveransen och samtidigt säkerställa att lösningen möter krav och regelverk som påverkar systemet. Lösningsarkitekten arbetar med specialistarkitekter, teknisk personal och lösningens intressenter för att säkerställa att lösningen levereras utifrån den mest effektiva strategin

Två erfarna Lösningsarkitekter på 100% vardera som kan delta i större utvecklingsprojekt och upphandlingar som en central och sammanhållande part för kravställning, design, arkitektur och strategi för IT-delen av projekten.

Ha möjlighet att även ta tillfälligt rollen som Domänarkitekt vid behov.

Krav
Dokumenterad erfarenhet av Domänarkitektrollen inom HR samt Lösningsarkitektur
TOGAF certifierad
Mycket god erfarenhet av kravfångst/kravdialog och förmåga att omvandla användare och kunders krav till teknisk lösning.