Open

Teknisk projektledare

Posted 5 months ago by Cyrus Bandani
Norrbotten
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Teknisk projektledare nivå 4

Bakgrund till avropet:

Ett av de största IT projekten i Norrbotten genomförs just nu i Region Norrbotten. Ett nytt vårdinformationssystem införs. Verksamheten IT/MT inom Region Norrbotten behöver förstärka bemanningen inom rollen projektledare för projektet FVIS (framtidens vårdinformationssystem).

Beskrivning av uppdraget

Den efterfrågade resursen som projektledare kommer att arbeta inom projektet mot de olika IT och medicintekniska förvaltningarna och dess resurser. Rapportering och styrning sker via delprojektledare teknik inom projektet.

Roller i uppdraget:

Introducera nya arbetssätt i förvaltningarna/team. Se till att förvaltningarna tar eget ansvar och skapar egen drivkraft i de arbetsuppgifter som förvaltningarna ska utföra.
Hjälpa förvaltningarna med kommunikation, prioritering och resurssäkring utifrån FVIS projektets perspektiv.
Hjälpa förvaltningarna med att skapa drivkraft, fokusering och avgränsning av planerade aktiviteter.
Hitta och planera gentemot dolda behov, synergier och beroenden mellan olika förvaltningars utvecklingsarbete.
Vara ett stöd vid gränssnitt till/från förvaltningarna, vid exempelvis kravställningar eller leveranser av mjukvara och integrationer.
Fånga upp progress och status i förvaltningarna och rapportera detta mot projektet.
Sköta kommunikation mellan olika team och delprojekt

Ska-krav

Kompetensnivå 4

– Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området

– Erfarenhet – har deltagit i stora och komplexa uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 8 år som konsult inom aktuellt område.

– Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp

– Självständighet – mycket stor

Minst 3 års erfarenhet från IT arbete med stora komplexa IT system
Stor Erfarenhet och kunskap av projektledning av IT relaterade projekt
Erfarenhet från tidigare projektarbete i team
Kunskap om förvaltningsmodellen PM3
Drivande personlighet som kan leda sig själv inom sitt arbetsområde.
Goda administrativa färdigheter för dokumentation, planering och styrning.
Mycket goda kommunikativa färdigheter som syftar till att undvika missförstånd och osäkerhet.
God förmåga att hantera olika personligheter för att ena och motivera.
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Kunskap av region Norrbottens vårdinformationssystem