Open

IT-säkerhetskonsult

Posted 5 months ago by Cyrus Bandani
Helsingborg
Apply Now

Job Description

Beskrivning av projektet/uppdraget i helhet

Etablera nödvändiga arbetssätt och styrning kring IT-säkerhet i staden och samtidigt ta ledarrollen inom stadens IT-säkerhetsarbete under en övergångsperiod.

Dina arbetsuppgifter

Rollen har som huvudansvar att utveckla och implementera IT-säkerhetsarbetet på kort och medellång sikt för att säkerställa att vår kund uppfyller gällande lagar och regler.

IT-säkerhetskonsulten är också ansvarig för att ställa rätt krav på tredjepartsrisk och cyberrisk och rådgivning på avdelningen. Hen bör också ställa rätt krav på IT-säkerhetsarkitekturen och bidra till att öka medvetenheten om IT-säkerhet genom rådgivning, styrning och kommunikation. IT-säkerhetskonsulten har också ansvar för att stödja och kravställa på sårbarhets-, kontinuitets- och krishantering samt säkra att vår kund ställer rätt krav på IT-arkitekturen.

Detta innebär bland annat att:

identifiera sårbarheter innan de kan skada organisationen, invånaren och vårt rykte
samverka med centrala funktioner i kommunen, t.ex. säkerhet & beredskap, kvalitet, juridik, kommunikation och personal/HR
bidra som en nyckelspelare i stadens IT-styrning utifrån IT-säkerhetsperspektivet

Beskrivning av önskad kompetens

Du ska vara en kommunikativ och motiverande person som hjälper staden att öka mognaden rent strategiskt och kunna prioritera rätt.

I rollen som IT-säkerhetskonsult ingår bland annat:

Kommunicera till verksamheten policy, riktlinjer, utbildning för att upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande.
Kravställa och vara bollplank i upphandlingar, nya lösningar/system/innovationer, men även analyser av olika verksamheters IT säkerhetstänk

Kompetens och yrkeserfarenhet

Har universitets- eller högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande.
Har arbetat ledande inom IT-säkerhet i större organisationer
Arbetserfarenhet av hot- och sårbarhetsanalys samt åtgärdshantering i komplexa it-landskap
Mycket god svenska i tal och skrift och du kommunicerar väl även på engelska.