Open

Applikationsspecialist

Posted 5 months ago by Cyrus Bandani
Jönköping
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden söker en Applikationsspecialist.

IT-centrum är ett verksamhetsområde inom vår kunds län med det samlade ansvaret för regionens IT-verksamhet. I ett nära samarbete med kunderna medverkar de till att läns verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. IT-centrum har ca 200 medarbetare och ca 60 konsulter. Verksamheten består till huvuddelen av utredning, förvaltning, utveckling och drift av system, upphandling, teknikstöd, kommunikation, IT-säkerhet, kundservice samt utbildning.

Aktuellt uppdrag

IT-centrum behöver resursförstärkning av en applikationsspecialist inom förvaltningsgrupp eHälsa. Förvaltningsgrupp eHälsa ansvarar för utveckling och förvaltning av en mängd tjänster inom eHälsoområdet för vår kund. Du kommer jobba tillsammans med kollegor från förvaltningsgrupp eHälsa liksom andra ansvarsområden internt på ITC där även kontakt mot beställare, leverantörer och användare i verksamheten kommer bli del av uppdraget. Denna avropsförfrågan handlar om att vår kund har ett pågående uppdrag med befintlig konsult, men där avropsavtalet har gått ut, och att vår kund därför behöver gå ut med en ny förfrågan.

Uppdragbeskrivning

Applikationsspecialist i förvaltningsgrupp eHälsa är en mångfacetterad roll med olika beröringspunkter inom systemförvaltning och verksamhetsutveckling. Du får möjlighet att förkovra dig inom sjukvårdens olika verksamhetsområden och dess systemstöd, leda uppdrag och stötta våra kunder med felsökning och problemlösning. Applikationsspecialisten stöttar även verksamheten

kring systemförvaltning och är en länk mellan slutanvändare, systemförvaltare och vår kund på IT-drift. I större projekt kan du komma att delta och ha ett mer kravorienterat fokus och vara med kring anpassning av lösningen, samt bidra att projektet levererar nödvändiga leverabler som till exempel systemdokumentation till förvaltningsorganisationen.

Vår kund jobbar agilt och målfokuserat tillsammans och du samarbetar tätt med teamets övriga kompetenser och andra förvaltningsgrupper inom IT-centrum, för att leverera väl fungerande tjänster och god service till kunderna på sjukhusen och andra vårdgivare. Uppdraget ska genomföras av en konsult och uppdragets omfattning är 60-100 % av en heltidstjänst.

Offererad konsult ska uppfylla följande obligatoriska krav

4-8 års relevant erfarenhet
Relevant IT-utbildning
Dokumenterad erfarenhet av att beskriva och dokumentera lösningar
Dokumenterad förmåga att omsätta krav i realiserbart IT-stöd.
Dokumenterad erfarenhet av test av applikationer.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med vårdrelaterade IT-system.
Har arbetat och verkat hos vår kund.

Offererad konsult ska uppfylla följande krav:

Är drivande och har förmåga att hålla ihop mindre uppdrag
Är strukturerad med god analytisk- och problemlösningsförmåga
God kommunikativ förmåga
Social och har lätt för att arbeta i team
Förmåga att omsätta krav i realiserbart IT-stöd
God förståelse för hela system utvecklingskedjan

Meriterande kompetens

Dokumenterad erfarenhet av arbete inom förvaltningsområdet eHälsa hos vår kund och då några av följande system; Blå appen, Carelink, Checkware, Journalia, Medidoc, Obstetrix, Picsara.

Social kompetens

Då det aktuella uppdraget är av sådan art att den aktuella IT-konsulten måste fungera vä tillsammans med medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen ska den aktuella konsulten besitta en god social kompetens. För att säkerställa detta kan Köparen komma att begära kopior av utvärderingsrapporter från tidigare uppdrag som styrker detta och/eller genomföra intervju med den

aktuella IT-konsulten.

Språk

Den IT-konsult som genomför uppdraget ska kunna förstå, tala samt skriva på svenska för att kunna upprätthålla god kommunikation motsvarande språknivå C1 enligt Europarådets referensram för språk.