Open

Senior CISO

Posted 1 month ago by Cyrus Bandani
Malmö
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Skånetrafiken är i behov av en CISO konsult med följande kompetens:

 • Arbetat som CISO eller som chef med informationssäkerhetsansvar/IT-säkerhetsansvar tidigare
 • Har flerårig erfarenhet från liknande uppdrag
 • Besitter goda kunskaper om Informationssäkerhet och IT-säkerhet, samt erfarenhet av att utarbeta styrdokument
 • Har kunskap om lagstiftning, regelverk och standarder inom området, inklusive ISO/IEC 27000
 • Riskanalyser
 • Översätta lagkrav till operativa handlingsplaner för vår verksamhet
 • Genomföra riskanalyser och nulägesanalys
 • Utveckla och följa upp informationssäkerhetsprocesser
 • Leda, samordna och följa upp informationssäkerhetsarbetet/IT-säkerhetsarbetet (fysisk och logisk)
 • Vidareutveckla styrdokument och stödja verksamheten med expertis inom informationssäkerhetslagstiftning
 • Genomföra mognadsanalyser utifrån olika säkerhetsstandarder (SOC2, NIS, ISO2700x (om vi skall följa dem?), ISO900x (om vi skall följa dem?) och olika regulatoriska och lagkrav (NIS 2-CER, GDPR och PCI-DSS etc)
 • Sammanställa rekommendationer och färdplaner inom olika mognadsanalyser
 • Tolkning av våra avtal och lagkrav som genererar operativa aktiviteter
 • Säkerställa att ledningssystem, policys, riktlinjer och systematik finns på plats