Open

Radioplanering och nätarkitektstöd för WiFi first

Posted 5 months ago by Cyrus Bandani
Lund
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsulten ska på olika nivåer ta fram övergripande planer och designskisser kopplat till hur IT-lösningar ska fungera i en
helhet.

Bakgrund till behovet :
Kommunen driver för närvarande ett projekt kallat WiFi first som syftar till att etablera en ny tjänsteplattform för kommunens nätverk. Som en del av det arbetet behöver vi nu resurser för att utveckla nätarkitekturen.

I uppdraget ingår:

Optimering av kommunens nätinfrastruktur (Cisco DNA-C, Cisco ISE och WLC)
Radioplanering av kommunens verksamheter enligt överenskommelse
Dokumentation av genomförda åtgärder
Ta fram en kortare rapport som summerar föreslagna åtgärder avseende stabilitet och kvalitét för de sajter där radioplanering genomförts
I dialog med beställaren lämna rekommendationer kring kommunens fortsatta arbete med nätverksarkitektur

Skallkrav:

Stor erfarenhet av radioplanering i miljöer med hög variation på objekten (storlek, byggmaterial och verksamhet)
Stor erfarenhet av Cisco nätverksprodukter med tyngdpunkt på trådlösa nätverk och DNA center.
Erfarenhet av arbete med verktyg för radioplanering från till exempel leverantörer som Ekahau.

Börkrav:

Erfarenhet av uppdrag för kommunal verksamhet
Erfarenhet av uppdrag för Enterprise-miljöer (10 000+ användare)