Open

Projektledare utvecklingsenheten

Posted 3 months ago by Cyrus Bandani
Malmö
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund arbetar för att öka nyttjandet av sensordata genom att fler användningsfall går från idé till driftsatt lösning. I uppdraget ingår också att genom kommunikativa insatser höja medvetandegraden om potentialen med IoT i staden.

 

Skallkrav

  • Ha erfarenhet av att projektleda implementationer inom IoT-tekniken
  • Ha erfarenhet av att navigera i komplexa organisationer
  • Ha god kommunikativ förmåga och därmed kunna föra dialoger med stadens verksamheter
  • Ha erfarenhet från andra organisationers nyttjande av IoT-tekniken

 

Meriterande

  • Tidigare erfarenhet av att driva projekt inom vår kunds region eller andra kommuner eller myndigheter
  • Ha ett nätverk i andra kommuner som möjliggör erfarenhetsutbyte inom IoT-området