Open

Lösningsarkitekt

Posted 3 months ago by Cyrus Bandani
Malmö
Application deadline closed.

Job Description

Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi en erfaren och driven lösningsarkitekt för att bidra till organisationen genom att designa och implementera robusta och skalbara lösningar som möter deras affärsbehov. Som lösningsarkitekt kommer du spela en central roll i att förstå och översätta krav och önskemål från kunds olika projekt och affärsenheter till tekniska lösningar.

Ansvarsområden:

 • Lösningsdesign:
  Ansvara för att utforma tekniska lösningar som är i linje med kunds övergripande arkitektur och strategi. Du kommer att arbeta nära andra arkitekter och tekniska ledare för att säkerställa att lösningarna är skalbara, säkra och kostnadseffektiva.
 • Kravhantering:
  Arbeta med intressenter för att förstå och analysera krav, och sedan översätta dem till tekniska specifikationer och lösningar. Detta kräver en förmåga att balansera affärsbehov med tekniska begränsningar och möjligheter.
 • Många bollar i luften:
  Hantera flera projekt/lösningsarbeten samtidigt och säkerställa att arkitekturella beslut och lösningar implementeras på ett effektivt sätt. Du kommer att fungera som en brygga mellan affärsenheter och projekt team för att säkerställa att projekt levereras enligt tidplan och budget.
 • Teknisk rådgivning:
  Ge teknisk expertis och rådgivning till olika projekt och intressenter inom organisationen. Detta kan innebära att delta i tekniska diskussioner, utvärdera nya teknologier och verktyg, skapa lösningsbilder/diagram av olika slag, samt ge rekommendationer för bästa praxis.
 • Kvalitetssäkring:
  Ansvara för att arkitekturella riktlinjer och standarder följs i alla projekt. Detta kan innefatta att genomföra arkitekturrevisioner, utföra kodgranskningar och säkerställa att lösningarna uppfyller företagets prestanda och säkerhetskrav. Du är även en drivande part i arkitekturprocesser och arkitekturstyrning.

 

Kvalifikationer:

 • Minst fem års erfarenhet av att arbeta som lösningsarkitekt i större organisation, gärna inom offentlig verksamhet
 • Svenska
 • Djup teknisk kompetens inom relevanta områden såsom integration, on premise och molnarkitektur, databasdesign och säkerhet
 • Du har mycket god förmåga att producera relevant dokumentation av för lösningar och lösningsförslag
 • Starka kommunikationsfärdigheter och förmåga att samarbeta med olika intressenter på olika nivåer inom organisationen. Du har en god känsla för vilken typ av beskrivning och diagram som är relevant baserat på syfte, publik och faser i respektive projekt
 • Förmåga att hantera flera projekt samtidigt och prioritera uppgifter effektivt
 • Erfarenhet av att arbeta i både vattenfalls- och agila projektmetoder
 • Relevant utbildning inom datavetenskap, informatik eller liknande område.

 

Önskvärda erfarenheter:

 • Arbetat som lösningsarkitekt i projektorganisationer med både vattenfalls- och agila metoder
 • Erfarenhet av tolling/transport
 • EU-standards för tolling/transport
 • Skapat lösningar som spänner över on-premise och Azure
 • Arbetat tillsammans med andra arkitekter och gemensamt kommit fram till bra lösningar
 • Erfarenhet av enterprise/verksamhetsarkitektur.

Som lösningsarkitekt hos kund kommer du att ha en central roll i att driva framgångsrika tekniska lösningar och bidra till deras organisations tillväxt och framgång. De erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kommer att ha möjlighet att utvecklas både professionellt och personligen.

Kunden tillämpar en hybrid arbetsmodell och du behöver vara på plats hos i Malmö 3 gånger i veckan.