Open

IT- Säkerhetskonsult

Posted 1 month ago by Cyrus Bandani
Helsingborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Du kommer etablera nödvändiga arbetssätt och styrning kring IT-säkerhet i staden och samtidigt ta ledarrollen inom stadens IT-säkerhetsarbete under en övergångsperiod.

Arbetsuppgifter

Rollen har som huvudansvar att utveckla och implementera IT-säkerhetsarbetet på kort och medellång sikt för att säkerställa att vår kund uppfyller gällande lagar och regler.

IT-säkerhetskonsulten är också ansvarig för att ställa rätt krav på tredjepartsrisk och cyberrisk och rådgivning på avdelningen. Hen bör också ställa rätt krav på IT-säkerhetsarkitekturen och bidra till att öka medvetenheten om IT-säkerhet genom rådgivning, styrning och kommunikation. IT-säkerhetskonsulten har också ansvar för att stödja och kravställa på sårbarhets-, kontinuitets- och krishantering samt säkra att vår kund ställer rätt krav på IT-arkitekturen.

Detta innebär bland annat att:

  • identifiera sårbarheter innan de kan skada organisationen, invånaren och vårt rykte
  • samverka med centrala funktioner i kommunen, t.ex. säkerhet & beredskap, kvalitet, juridik, kommunikation och personal/HR
  • bidra som en nyckelspelare i stadens IT-styrning utifrån IT-säkerhetsperspektivet

 

Beskrivning av önskad kompetens

Du ska vara en kommunikativ och motiverande person som hjälper staden att öka mognaden rent strategiskt och kunna prioritera rätt.

I rollen som IT-säkerhetskonsult ingår bland annat:

  • Kommunicera till verksamheten policy, riktlinjer, utbildning för att upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande.
  • Kravställa och vara bollplank i upphandlingar, nya lösningar/system/innovationer, men även analyser av olika verksamheters IT säkerhetstänk

 

Kompetens och yrkeserfarenhet

  • Har universitets- eller högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande.
  • Har arbetat ledande inom IT-säkerhet i större organisationer
  • Arbetserfarenhet av hot- och sårbarhetsanalys samt åtgärdshantering i komplexa it-landskap
  • Mycket god svenska i tal och skrift och du kommunicerar väl även på engelska.