Open

System/Application Manager

Posted 3 weeks ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

System/Application Manager som kan leda ett kommande ERP-projekt som planeras att starta efter sommaren. Projektet kommer att fokusera på implementeringen och optimeringen av våra PLM- och PimcoreX-system.

Krävs en konsult med starka tvärfunktionella samarbetsförmågor och goda kunskaper inom stakeholder management och problemhantering. Den ideala kandidaten bör ha erfarenhet av att driva systemuppgraderingar med leverantörer och verksamheten samt kunna delta i initiativ och projekt som påverkar PLM och/eller Pimcore.

Dagliga uppgifter kommer att inkludera PLM-support på alla nivåer, hantering av artikelstamdataöverföringar mellan PLM och Pimcore samt att ge sporadiskt stöd i datafrågor från Retail och E-handel.

Månadsvisa aktiviteter kommer att innefatta att hantera utvecklingsprioriteringar för Pimcore och PLM samt att samarbeta med våra interna intressenter för att identifiera systemkrav och prioritera förbättringar för att möta affärsmålen.

Krav

  • Stark samarbetsförmåga i tvärfunktionella team
  • Erfarenhet av att driva systemuppgraderingar och att leda projekt
  • God kommunikationsförmåga med olika användargrupper

 

Meriterande

  • Erfarenhet av att arbeta med PLM-system
  • Erfarenhet av att arbeta med PimcoreX-system