Open

Projektledare

Posted 3 months ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker just nu en projektledare till vår kund. De implementerar under 2024 en digital projektportfölj, med syfte att prioritera initiativ som ger stor medborgar- och/eller verksamhetsnytta.

I portföljen ingår ett antal projekt som avser upphandling och implementation av nya verksamhetssystem under kommande verksamhetsår. Kunden söker en projektledare som kan leda några av dem som förändringsprojekt i samband med införande av de nya tjänsterna.‌

I uppdraget ingår därför att driva olika projekt, både större och mindre, parallellt och inom ramen för portföljens prioritering.

Exempel på projekt som planeras framåt är:

 • Upphandling och införande av budget och prognosverktyg för hela verksamheten.
 • Upphandling och införande av system för verksamhetsstyrning och uppföljning av verksamhetsmål.
 • Pilot med socialförvaltningen för SDK (Säker digital kommunikation), inklusive inventering av lämplig/a kommunikationsflöden.
 • Samordning av aktiviteter för e-arkiv
 • Upphandling och införande av digitalt personalarkiv
 • Upphandling och införande av lösning för on-/off boarding

 

Uppdragets fokus är att leda upphandlings- och implementationsprojekt hos kunden.

Det innebär bland annat att:

 • Projektleda större implementationsprojekt som påverkar många av kundens verksamheter.
 • Samverka när kundens Upphandlingsenhet.
 • Arbeta och samverka med leverantörer med ansvar för system- och/eller tjänsteinförande samt berörda verksamheter.
 • Arbeta i enlighet med kundens projekt- och portföljmodell.
 • Använda projekt- och portfölj hanteringsverktyget Antura.‌

I uppdraget ingår även att deltaga i verksamhetens projekt- och portfölj kontor för att tillsammans med andra projektledare på enheten samordna och bereda underlag till portfölj styrgruppen, samt vidareutveckla och förbättra kundens projekt- och portföljmodeller.

SKALL-KRAV:

Erbjuden konsult ska (utöver att uppnå kompetensnivå 4) ha:

 1. erfarenhet av att projektleda minst två system införandeprojekt inom kommunal verksamhet med en omfattning på minst 6 mån per projekt
 2. stor erfarenhet av att ha deltagit i upphandling av IT-tjänster eller verksamhetssystem, enligt LoU.
 3. erfarenhet från kommunal verksamhet och/eller offentlig förvaltning

BÖR-KRAV:

 1. Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av Antura
 2. Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av att införa budget och prognosverktyg.
 3. Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av förändringsledning och att genomföra utbildning för olika roller.