Open

Projektledare nivå 5 inom IT-utveckling transformationsarbeten

Posted 2 months ago by Cyrus Bandani
Lulea or Stockholm
Application deadline closed.

Job Description

Bakgrund

Tullverket behöver en effektivare utveckling som snabbt skapar leveranser av värde för verksamheten. Därför har Tullverket startat en övergång till agilt arbetssätt och tagit fram en utvecklingsmodell. Den valda metoden i Tullverkets kommande utvecklingsmodell är att arbeta utifrån agila arbetssätt. Tullverket har valt att själva arbeta fram och beskriva ett ramverk för utvecklingsarbetet där vi själva beskriver hur vi tillämpar agila arbetssätt i Tullverket. Detta ramverk är framtaget utifrån Tullverkets specifika behov, erfarenheter och val av inriktning. Det förutsättningsskapande arbetet för omställningen är till stora delar klart och nu går Tullverket in i fasen att implementera den nya utvecklingsmodellen. Det innebär att transformationen är påbörjad.

 

Uppdragsbeskrivning

Tullverket har behov av en senior projektledare med erfarenhet av att driva transformationer och som har bred och djup förståelse för utvecklingsprojekt och agilt arbetssätt. Du kommer att arbeta tillsammans med en arbetsgrupp som har representanter från alla delar av Tullverket som ska ställa om till agilt arbetssätt. Du har även en styrgrupp till hjälp som pekar ut riktningen och ett LACE team som stöttar i ”hur” frågor. Dina främsta uppgifter som transformationsledare är att leda och koordinera arbetet i arbetsgruppen. Du är även föredragande i styrgruppen och har en omfattande dialog med övriga intressenter. Rollen innebär också att du är en förändringsambassadör för hela transformationen.

 

Kompetens och nivå: Projektledare nivå 5

Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert på marknaden.

Erfarenhet – har deltagit i stora och komplexa uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt efter mer än 10 år som konsult inom aktuellt område.

Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning

Självständighet – helt självständig

 

Ska-krav – Förtydliga i bifogad kompetensmatris. OBS – Denna ska bifogas tillsammans med CV för att ansökan ska anses som komplett

  • Konsulten ska uppfylla krav för rollen Projektledare enligt nivå 5, vilket innebär att konsulten ska ha ca 10 års erfarenhet som konsult inom projektledning, uppfattas som expert inom området, ha deltagit i stora och komplexa uppdrag och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Konsulten har dessutom stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattningar.
  • ska ha mångårig erfarenhet av att leda omfattande transformationsarbeten av stora organisationer
  • ska ha mångårig erfarenhet av att leda stora IT-utvecklingsprojekt
  • ska ha mångårig erfarenhet av agilt arbetssätt
  • ska ha erfarenhet från både privat och offentlig sektor
  • ska kunna prata och skriva flytande svenska
  • ska kunna arbeta på plats i våra lokaler i Stockholm eller Luleå minst en dag per vecka

 

Bör-krav – Förtydliga i bifogad kompetensmatris. OBS – Denna ska bifogas tillsammans med CV för att ansökan ska anses som komplett

Omfattande erfarenhet av transformationsarbete tillsammans med ledningsgrupper såväl som operativa och taktiska grupper
Erfarenhet av att arbeta med förändringsledning utifrån ADKAR:s ramverk och applicerat på agila transformationer
Onsite 1dag/ veckan i Luleå eller Stockholm

OBS! Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas inom ramen för uppdraget och uppdraget kan inte påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.

Lulea or Stockholm 

Remote 75%