Open

Projektledare

Posted 5 days ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsulten ska agera som projektledare för regeringsuppdraget att utreda och förbereda etablering av en söktjänst för data som ska delas. Detta innebär att utifrån tidigare regeringsuppdrag och statliga utredningar, och med hänsyn till förväntad EU-reglering, beskriva hur en söktjänst kan utformas på ett sådant sätt att den visar att det finns data för en viss patient.

I uppdraget ingår även att utveckla en prototyp av en söktjänst/patientdataindex för patientöversikten i enlighet med EU:s riktlinjer för dessa.

Ska-krav

– Offererad Konsult ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att projektleda komplexa projekt.

– Offererad Konsult ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att samordna/koordinera olika aktörer och intressenter i komplexa projekt.

– Offererad konsult ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att leda och genomföra IT-arkitekturlösningar i komplexa organisationer.

– Offererad Konsult ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att stötta i frågor som rör samverkan på taktisk och strategisk nivå.

– Konsult ska ha mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.