Open

Projektledare

Posted 1 month ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

En Projektledare hos bankkunden ansvarar för att leda och driva allt ifrån mindre/större uppdrag och verksamhetsprojekt till avancerade tekniska systemutvecklingsprojekt. Projektledaren ansvarar för projektets/uppdragets alla faser fram till leverans vilket innefattar att leda arbetet vid framtagande av lösningsförslag, genomförande, förbereda för produktion och livscykelhantering samt projektavslut och att projektets/uppdragets mål i fråga om leveranstid, kvalitet och kostnader uppnås. Projektledaren rapporterar till utsedd styrgrupp för projektet och säkerställer att styrgruppen har rätt underlag för att fatta nödvändiga beslut som påverkar projektet inom givna ramar.

Ansvarar även för att bidra till processförvaltningen med förbättrings- och förändringsförslag främst avseende projektstyrningsprocessen.

Kompetenskrav

• 4-8 års erfarenhet

• Svenska i tal och skrift

Önskvärd kompetens

• Erfarenhet från bank & finans