Open

Projektledare

Posted 3 months ago by Cyrus Bandani
Stockholm/Luleå
Application deadline closed.

Job Description

Tullverket har behov av en senior projektledare med erfarenhet av att driva transformationer samt bred och djup förståelse för utvecklingsprojekt och agilt arbetssätt. Arbete tillsammans med en arbetsgrupp som har repr. från alla delar av Tullverket som ska ställa om till agilt arbetssätt. Dina främsta uppgifter som transformationsledare är att leda och koordinera arbetet i gruppen.

 

Required competence

Konsulten ska uppfylla krav för rollen Projektledare/ nivå 5

ska ha mångårig erfarenhet av att leda omfattande transformationsarbeten av stora organisationer

ska ha mångårig erfarenhet av att leda stora IT-utvecklingsprojekt

ska ha mångårig erfarenhet av agilt arbetssätt

ska ha erfarenhet från både privat och offentlig sektor

ska kunna prata och skriva flytande svenska

ska kunna arbeta på plats i våra lokaler i Stockholm eller Luleå minst en dag per vecka

 

Wanted competence

Omfattande erfarenhet av transformationsarbete tillsammans med ledningsgrupper såväl som operativa och taktiska grupper.

Erfarenhet av att arbeta med förändringsledning utifrån ADKAR:s ramverk och applicerat på agila transformationer.

Stockholm eller Luleå minst 1dag/v/ Distans