Open

Projekt (PMO) koordinator

Posted 4 days ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Är du redo att hjälpa människor till bättre hälsa och påverka ca 50 miljoner kundmöten om året? Apotek Hjärtat står inför en spännande förändring där modernisering av nuvarande tekniska plattformar för att bättre matcha medarbetares behov av systemstöd och leva upp till de högt ställda förväntningar deras kunder har.

Ditt uppdrag:

Som PMO Koordinator kommer du att vara kärnan i att säkerställa att  projektprocesser drivs effektivt. Du kommer fungera som ett stöd till projekt- och programledare och är involverad i många olika aspekter från planering till genomförande och uppföljning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

•  Risk- och Beslutslogg: Upprätthålla och följa upp efterlevnaden av strukturer. Assistera projekt- och programledare med att dokumentera och uppdatera risk- och beslutsloggar inför styrgruppsmöten.

•  Ändringshantering: Administrera och stödja hanteringen av omfång och budgetändringar i projekt och program.

•  Resurshantering: Koordinera och uppdatera programnivåns resursbehov och beläggning. Säkerställa effektiv allokering och optimering av resurser.

•  Dokumenthantering: Skapa och underhålla mappstrukturer, säkerställa korrekt åtkomst och arkivering av dokument. Upprätthålla spårbarhet för viktiga dokument och resurser.

•  Kommunikation: Ansvara för uppdateringar och skapande av kommunikationsmaterial inklusive presentationsmaterial, programförklaringar och projektdokumentation.

•  Planering och facilitering: Delta i och stödja planering och genomförande av workshops, heldagar och samarbetsövningar. Bidra med förberedelser för effektiv förändringsledning och projektkommunikation.

Profil & Meriter

•  Erfarenhet av PMO arbete inom stora projekt eller program.

• Utbildning inom projektledning eller motsvarande praktisk erfarenhet.

• Utmärkta kunskaper i Excel och PowerPoint.

• Du är flytande i svenska och engelska samt kan kommunicera tydligt i både tal och skrift.

Mer information:

•  Du kommer att vara en del av ett team om 12 personer.

Location: Stockholm/ Solna med flexibilitet att arbeta hemifrån.