Open

Produktexpert inom Mainframe och IBMi

Posted 1 month ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Som Produktexpert kommer ditt arbete innefatta att garantera och utveckla kundens centrala systemplattformar samt säkerställa att våra erbjudanden är framtidssäkrade.

Arbetet kommer inte att vara direkt hands-on tekniskt. Det innebär att du kommer att arbeta nära med vår externa driftspartner som hanterar alla direkta tekniska åtgärder, inklusive hantering av incidenter, problem och förändringsförfrågningar inom dessa plattformar.

I detta uppdrag blir du ansvarig för den operativa ledningen, övervakning av produkt- och tjänsteleveranser samt plattformshantering, som en del av ett produktutvecklingsteam.

Ditt ansvar inkluderar även att koordinera med externa driftspartners, hantera incidenter och problem relaterade till ditt ansvarsområde samt att försäkra att leveranserna håller högsta möjliga kvalitet.

Detta uppdrag innebär även att du kommer att behöva förstå och tolka affärsbehov från leveransteam och omsätta detta till effektiv planering och genomförande, samt främja ständiga förbättringar.

Att bistå produktägaren med teknisk planering och vägkartor, samt att säkerställa optimal användning av produkten och dess relaterade tjänster är också en del av dina uppgifter.

 

Krav/kvalifikationer:

Omfattande kunskap och erfarenhet av drift, säkerhet och problemlösning inom IBMi och Mainframe-system.

Praktisk erfarenhet med IBM Power Systems och/eller storskaliga mainframe-system.

Avancerade färdigheter inom databashantering, programmering och systemintegration inom IBMi och Mainframe-miljöer.

Förmågan att kommunicera komplexa tekniska idéer klart till både tekniska och icke-tekniska intressenter.

Utbildning eller certifikat relaterade till IBMi och Mainframe är meriterande.

Erfarenhet av riskhantering och bekantskap med säkerhetsramverk som ISO27001 och CIS.

Tidigare erfarenhet i ledande roller eller som beställare av tekniska driftstjänster.

Bekantskap med förändringshantering och metoder som ITIL och Safe.

Erfarenhet av att hantera en produkt/tjänsts livscykel, inklusive samarbete med leveransteam och tillämpning av bästa praxis för utveckling av nya produkter eller tjänster.

Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.

 

Erfarenhet:

Omfattande generell eller specifik expertis inom området.

Bevis på deltagande i större projekt med hög kvalitetsnivå. Vanligtvis krävs minst 9-12 års relevant erfarenhet.

Erfarenhet av ledarskap för stora team.

Hög grad av självständighet.