Open

PMO(Program Management Office) lead

Posted 1 month ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vill du vara med och driva en av våra stora satsningar inom Logistik och finans på en av Sveriges största arbetsplatser?  Vår Kund  söker en PMO Lead som sitter mitt i händelsernas centrum och ska ansvara för det operativa arbetet i programmet där bland annat arbetssätt, uppföljning, internkommunikation och risker står på agendan när vi implementerar en ny ERP-plattform (Infor M3).

PMO (Program Management Office) arbetar för att det dagliga arbetet ska ske utan hinder för programdeltagare och för att minska onödiga processer eller admin. Samtidigt driver PMO arbetet med att programmet följer de krav som finns på struktur, regelefterlevnad och förväntningar samt arbetar för att process och arbetssätt ska vara så standardiserat och effektivt som möjligt mellan de olika delprojekten.

I rollen som PMO Lead är du en del av programledningen samt ledare inom PMO som består av dig och en person till. Du jobbar nära programledare och programägare med aktuella frågor. Du är en viktig del i programmets interna processer, allt från riskhantering, onboarding, planering och uppföljning.

Ansvar för:

•  Arbetssätt i programmet

•  Riskhanteringsprocessen i programmet

•  Formalia och säkerställa att regler, krav och förväntningar efterlevs

•  Kommunikation inom programmet

•  Stöd till programledare, projektledare, förändringsledare samt styrgrupp

•  Leda PMO

•  Aktuella frågor som behöver utredas kring programmets och kundens arbetssätt etc

•  Programövergripande möten såsom  kickoffer, TBR (tertialplanering), retro osv

•  Onboarding av nya program- levernatörsmedlemmar

Uppdragets omfattning

Omfattning av uppdraget är 100% med start tidigast 27 maj. Uppdraget pågår fram tom december 2024 med möjlighet till förlängning.

Profil & Meriter

Vi söker en projektledare som

•  Har erfarenhet från tidigare PMO-arbete

•  Har erfarenhet av programarbete med delprojekt och arbete med flera intressenter

•  Agila och traditionella arbetssätt och leveransmodeller

•  Kan ha flera frågor i gång samtidigt och prioritera om vid behov

•  Att arbeta i/mot stora komplexa organisationer med många intressenter såväl verksamhet, IT-organisation och leverantörer

Personliga egenskaper och förmågor

•  Bra på att skapa engagemang, samsyn och goda relationer

•  Problemlösare

•  Strukturerad då rollen syftar på att skapa struktur för programmet

•  Prestigelös då rollen kräver både hantering av komplexa frågor och praktiska inslag

•  Kan kommunicera, presentera och föra fram budskap på ett tydligt och involverande sätt

•  Leveransinriktad med ständig fokus på mål och förmåga att ge energi och kraft i utmanande situationer