Open

övervakningsoperatör

Posted 5 months ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Polismyndigheten söker 3 konsulter till uppdraget nedan:

Systemövervakningen vid Polismyndighetens IT-avdelning är en nationell funktion och övervakar den infrastruktur och de applikationer som Polisen 35 000 anställda behöver för att hålla Sverige tryggt, som teknikspecialist hos oss är du med och tar ett helhetsansvar som på bästa sätt stöttar Polisens verksamhet. Vill du vara med och hjälpa till?

 

3st konsulter som ska jobba som övervakningsoperatör, till vår avdelning Systemövervakning. Här jobbar vi dygnet runt proaktivt och reaktivt övervaka polisens IT – miljö. Målet för Systemövervakningen är att minimera antalet kritiska incidenter som kan komma att påverka verksamhet och användare. Tillsammans med andra grupperingar inom IT gör Systemövervakningen ett viktigt arbete för att dygnet runt stötta polisens operativa förmåga. Uppkomna felorsaker åtgärdas så skyndsamt som möjligt och arbetar utifrån definierade processer. I praktiken innebär det övervakning av operativsystem, databaser, transaktionshanterare, hårdvara, kommunikationskomponenter samt applikationer och tjänster.

Inom ansvarsområdet ingår även drift, förvaltning, underhåll och vidareutveckling av övervakningsplattformar och dess applikationer.

 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta treskift som övervakningsoperatör. Dina huvuduppgifter består av att övervaka Polismyndighetens IT–miljö och åtgärda uppkomna felorsaker så skyndsamt som möjligt samt eskalera incidenter vid behov. Även viss trimning, optimering och utveckling kommer att bli aktuellt och styrs av det ansvarområde du får arbeta med. Du kommer att ingå i en grupp av teknikspecialister och systemtekniker.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Felsökning och felavhjälpning 24/7 av Polisens IT miljö.

• Stötta Incidenthanteringsprocessen

• Proaktivt underhåll

• Dokumentation

• Omvärldsbevakning

• Delaktighet i arbetet med nya processer och tjänster inom produktområdet.

 

Skall-krav på kandidatens kompetens:

•  Relevant utbildning inom IT alternativt motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig

•  Goda erfarenheter inom IT området

•  Har ett intresse och tidigare erfarenhet av att föra dokumentation.

•  Kunskaper inom Unix eller Linux system, främst RedHat och SuSe

•  Goda kunskaper av Windowsmiljöer

•  Goda kunskaper att arbeta med Windows miljöer

•  God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

•  Är villig att arbeta i 3-skift vilket innebär dags-,kvälls och nattarbete. Du kommer även att ibland jobba helg och storhelger.

 

Meriterande kompetens:

•  Tidigare erfarenhet av skiftarbete 24/7

•  Erfarenhet av att arbete med systemövervakningsverktyg

•  Dokumenterad utbildning inom Linux eller Unix system

•  Erfarenhet av strukturerad och avancerad felsökning

•  God analytisk förmåga

•  Erfarenhet av arbete med systemet OBM (Operation Bridge Manager) och Microsoft SCOM