Open

IT Teamlead

Posted 3 weeks ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Application deadline closed.

Job Description

Planera, leda, styra och avsluta större och mindre projekt och uppdrag enligt tidplan och med mycket gott resultat. Detta inom både IT och på verksamhetssida.

Stötta avdelningens chefer i deras operativa linjearbete (resurstilldelning, styrgruppsarbete, m.m.)

Stötta och på möten ersätta avdelningens chefer i internationella samarbeten

Facilitera workshops och leda förändringsarbete

På egen hand samla in och analysera verksamhetskrav och omvandla dessa till IT-uppdrag

Koordinera verksamhetskrav med verksamhet, IT och andra stödfunktioner.

Bidra med tydlig och kompetent genomförandekraft avseende kapacitetsberäkningsinförande

Vara ett stöd för andra inom IT-organisationen

 

Skall-krav:

Avslutad högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp.

 

Kompetens och Erfarenhet:

Minst 10 års arbetslivserfarenhet som projekt- eller uppdragsledare

Minst 10 års arbetslivserfarenhet av komplexa verksamhetsprojekt med betydande inslag av IT och systemutveckling

Minst 5 års arbetslivserfarenhet som rådgivare, operativt och strategiskt stöd till linjechef inom IT-enhet.

Minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete i en organisation som nyttjar förvaltningsmodellen PM3 och utvecklingsmodellen PPS

Minst 2 års arbetslivserfarenhet av uppdrag på myndighet

 

Meriterande:

Minst 5 års arbetslivserfarenhet (behöver verifieras med minst ett (1) referensuppdrag) av att leda verksamhet inom offentlig sektor, myndighet och/eller statligt affärsverk

Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta som förändringsledare (verifieras genom tidigare uppdrag)

Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i större organisationer och projekt med internationellt samarbete där engelska är affärsspråk.

Minst 10 års erfarenhet av att arbeta inom stora informationstunga organisationer i som ledare i gränslandet mellan IT och affärsverksamhet

Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom energibranschen