Open

IT-projektledare

Posted 2 months ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdragsbeskrivning:

Driva, planera & koordinera internt arbete samt samverka med extern leverantör under förhandlingsfas och transitionsfas kopplat till Servertjänster (OnPremise, Azure samt tillhörande Infrastrukturella tjänstekomponenter)

 

Generell Erfarenhet:

  • Erfarenhet från stora projekt och genomfört uppdrag/projekt med hög kvalitet. Tar huvudansvar för ledning av en större grupp med förmåga att leda och utveckla.
  • Dokumenterad projektledningskompetens
  • har tidigare utfört komplexa uppdrag med mycket hög kvalitet. Har förmåga att arbeta efter strukturerad projektlednings metodik till exempel PPS eller motsvarande
  • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp, säkerställer deadline
  • Stakeholder management – förmåga att få med stakeholders med olika ansvar och kompetens
  • Kommunikationsförmåga –tydlig och effektiv kommunikationsförmåga på både svenska och i engelska
  • Budget – erfarenhet av att sätta och följa upp projektbudget
  • Teknisk kompetens – förståelse för Infrastrukturell teknik
  • Starkt meriterande med tidigare erfarenhet av liknande Transformations projekt inom Infrastruktur

Remote :50%