Open

IT-chef

Posted 1 month ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kund inom detaljhandeln söker en IT-chef med förändringledarerfarenhet till ett uppdrag i Stockholm.

Kunden har i den nya organisationen en ny avdelning, Employee experience & Corporate solutions som ansvarar för digitala lösningar för medarbetare och chefer, så att de kan vara effektiva i sitt dagliga arbete och sin digitala arbetsplats. Avdelningen ansvarar också för stabila och effektiva systemstöd för gruppgemensamma affärsförmågor. Avdelningen har kontaktytor inom hela organisationen men de primära är HR-, Kommunikations- och IT organisationen.

Till ett av kundens team ”People and workforce solutions” söker vi nu en interimschef. Ditt ansvar blir brett, bl.a att tillsammans med avdelningens ledningsgrupp säkerställa riktning, prioriteringar och mål för gruppen. Du leder framtagning av strategiska planer så väl som operativt arbete. Du arbetsleder 12 st medarbetare och har fullt personalansvar. Då avdelningen är ny ligger stort fokus på att säkra effektiva arbetssätt och på att sätta upp effektiva samarbeten inom organisationen.

Kvalifikationer:

Vi önskar också att du har följande erfarenheter:

 • Chefsskap med personalansvar
 • Utbildning inom, samt erfarenhet från förändringsledning
 • Erfarenhet av organisationsarbete (att sätta upp och starta i gång nya team)
 • Agil utveckling såväl som traditionell projektutveckling
 • Vana att navigera i stora komplexa organisationer med många intressenter
 • Systemutveckling samt IT drift och förvaltning

 

Egenskaper:

 • Bra på att skapa engagemang, samsyn och goda relationer
 • Bra på att kommunicera.
 • Lyhörd och aktivt lyssnande
 • Leverans- och målfokuserad
 • Lösningsorienterad och en förmåga att se förbättringsmöjligheter och anpassningar
 • Pragmatisk med förmåga att hantera otydligheter och förändringar
 • Leveransinriktad med ständig fokus på mål och förmåga att ge energi och kraft i utmanande situationer
 • Goda ledaregenskaper, förmåga till såväl visionärt som coachande ledarskap
 • Kunna sätta tydliga mål och klargöra förväntningar