Open

Interimchef IT

Posted 3 months ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Application deadline closed.

Job Description

I rollen ingår personal- och budgetansvar och för konsulten att leda den nya enheten och uppbyggnaden av den, vilket bland annat omfattar att ta fram och förankra målbilder och planer, rekrytera och resursförsörja. Att vara interim enhetschef innebär även att man planerar, genomför, följer upp och återrapporterar till avdelningschefen. Konsulten håller regelbundna möten och avstämningar med medarbetarna på enheten och ansvarar för enhetens verksamhets och -personalutveckling, planering samt uppföljning.

 

Konsulten ska även initiera och driva enhetens utveckling i linje med avdelningen och verkets strategiska planer.

I rollen ingår även att konsulten:

Är medlem i avdelningens ledningsgrupp, där konsulten tillsammans med övriga enhetschefer driver avdelningens samlade verksamhet framåt

Är medlem i styrgrupper för projekt där konsulten representerar enheten såväl som avdelningen

Följer upp projektleveranser och projektarbete med projektledare, programledare

Samordnar, planerar och driver aktiviteter inom ledningsgruppen

Tar fram beslutsunderlag eller annan typ av underlag för ledningsgruppen

Ansvarar för och utför andra arbetsuppgifter som ingår i chefskapet och rollen

 

Skall-krav:

• Minst 10 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 15 åren, av att ha en ledande roll.

• Minst 3 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 10 åren, som linjechef, med budget- och personalansvar, i en stor organisation (med stor organisation menas >1000 anställda)

• Minst 3 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att ha ansvarat för att organisationsövergripande driva digitalisering och innovation, inom en stor organisation (med stor organisation menas >1000 anställda)

• Minst 3 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att ha ansvarat för att leda förändring kopplat till digitalisering eller innovation, inom en stor organisation (med stor organisation menas >1000 anställda)

• Arbetslivserfarenhet av minst 1 uppdrag under de senaste 5 åren av att införa nya teknologier såsom AI, ML eller automation i en stor organisation (med stor organisation menas >1000 anställda)

• Arbetslivserfarenhet av minst 1 uppdrag under de senaste 8 åren av att bygga upp och leda ett team med ansvar för digitalisering och innovation eller motsvarande i en stor organisation (med stor organisation menas >1000 anställda)

 

Meriterande:

•Minst tre 3 års arbetslivserfarenhet under de senaste 6 åren av tillämpning av agila arbetssätt

•Arbetslivserfarenhet av minst 1 uppdrag under de senaste 6 åren från att ha tagit fram och implementerat strategier inom Digitalisering, Data och analys och/eller AI

•Arbetslivserfarenhet av minst 1 uppdrag under de senaste 8 åren av att ha drivit initiativ inom Data och analys och/eller haft en central roll inom området Data och analys såsom Chief Data Officer eller Chef/Team lead inom Data and Analytics. Minst 1 uppdrag under de senaste 8 åren.

•Arbetslivserfarenhet av minst 1 uppdrag under de senaste 6 åren av att sätta upp ett innovationslab.