Open

Interim IT- chef

Posted 1 month ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden har i den nya organisationen en ny avdelning, Employee experience & Corporate solutions. Vilket innebär ansvar för digitala lösningar för medarbetare och chefer, så att de kan vara effektiva i sitt dagliga arbete och sin digitala arbetsplats. Ansvar även för stabila och effektiva systemstöd för gruppgemensamma affärsförmågor. Kontaktytor finns inom hela organisationen men de primära är HR-, Kommunikations- och IT organisationen

Till team ”People and workforce solutions” eftersöks en interimschef. Ditt ansvar blir brett, bla att tillsammans med avdelningens ledningsgrupp säkerställa riktning, prioriteringar och mål för gruppen. Du leder framtagning av strategiska planer så väl som operativt arbete. Du arbetsleder 12 st medarbetare och har fullt personalansvar. Då avdelningen är ny ligger stort fokus på att säkra effektiva arbetssätt och på att sätta upp effektiva samarbeten inom organisationen.

Profil:

 • Chefsskap med personalansvar
 • Utbildning inom, samt erfarenhet från förändringsledning
 • Erfarenhet av organisationsarbete (att sätta upp och starta i gång nya team)
 • Agil utveckling såväl som traditionell projektutveckling
 • Vana att navigera i stora komplexa organisationer med många intressenter
 • Systemutveckling samt IT drift och förvaltning

 

Egenskaper:

Bra på att skapa engagemang, samsyn och goda relationer

 • Bra på att kommunicera.
 • Lyhörd och aktivt lyssnande

 

Leverans- och målfokuserad

 • Lösningsorienterad och en förmåga att se förbättringsmöjligheter och anpassningar
 • Pragmatisk med förmåga att hantera otydligheter och förändringar
 • Leveransinriktad med ständig fokus på mål och förmåga att ge energi och kraft i utmanande situationer

 

Goda ledaregenskaper, förmåga till såväl visionärt som coachande ledarskap

 • Kunna sätta tydliga mål och klargöra förväntningar