Open

Information security specialist

Posted 3 months ago by Cyrus Bandani
Stockholm eller Karlskrona
Apply Now

Apply for this job

Job Description

 • Rollen ingår som en del av C-SOC (Cyber Security Operation Center) där du kommer att arbeta med företrädesvis inkommande ärenden, monitorering, detektion och uppföljning. Detta är en ganska bred roll där du ges möjlighet att fördjupa dig mer inom vissa av de säkerhetslösningar vi arbetar med.
 • För att lyckas i rollen som säkerhetsingenjör tror vi att du har några års erfarenhet inom IT, antingen i teknisk roll eller som programmerare eller liknande. Du behöver ha god kännedom om IT-infrastruktur, operativsystem, protokoll och vara generellt bred i ditt kunnande inom praktisk säkerhet. Du är som person drivande att lära dig mer inom IT-säkerhet och kontinuerligt utveckla din kunskap för att hänga med i teknikutvecklingen och säkerhetslandskapet.
 • En roll inom säkerhet kräver en person med hög integritet. Du har vidare ett driv i att utföra ständiga förbättringar. Vi har flera olika säkerhetssystem och hos oss räcker det inte att enbart vara ”smal” utan även besitta kunskap över flera system och tekniker.

 

Technical information

 • Arbetserfarenhet av SIEM, NIDS och EDR

 

Required skills

 • Erfarenhet av arbete inom IT där du kommit i kontakt med säkerhetsfrågor och arbetat praktiskt med säkerhet.
 • Högskoleexamen inom Informationssäkerhet/DATA/IT eller motsvarande erhållen kompetens. Kunskap kan inhämtas på många olika sätt.
 • Ha grundläggande förståelse för informationssäkerhetsramverk såsom ISO 27001, ISF, CIS controls (18), OWASP (10) och vad dom skapar för praktiskt nytta.
 • Goda kunskaper inom IT & nätverkskommunikation
 • Hög personlig integritet

 

Preferred skills

 • Grundläggande förståelse för telekommunikationsområdet avseende tekniker samt regulatoriska krav.
 • Erfarenhet av arbete i CSOC

 

Soft skills/Personality traits

 • Arbetet präglas av ett lagarbete med såväl integrerade processer med övriga organisationen inom Telenor som med externa leverantörer. Detta ställer krav på god samarbetsförmåga.

Remote work       2 dagar per vecka