Open

teknisk konsult inom Microsoft Office-applikationer

Posted 3 weeks ago by Cyrus Bandani
Göteborg
Application ends: 2024-05-20
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdrag

Som teknisk konsult inom Microsoft Office-applikationer på Göteborgs Stad Intraservice som är Göteborgs stads interna IT-leverantör är du med och stöttar driften och införande av nya arbetssätt i vår Office365 miljö. Du kommer deltaga i förändringsprojekt samt även agera sakkunnig i frågor rörande Office-applikationerna för våra olika plattformar. Du kommer jobba i nära samarbete med vår arkitekt och vår Service Delivery Manager för Office 365.

Dina huvuduppgifter som konsult inom Microsoft Office-applikationer är att ansvara för att Office fungerar både vid verksamhetsförändringar samt vid funktionsuppdateringar inom Microsofts ”Evergreen”-tänk.

Du ansvarar för att konfigurationen av Officeapplikationerna görs på ett så bra sätt som möjligt för att förenkla och stödja driften och införandet av nya funktioner till våra medarbetare.

Du är även med och stöttar 3:e linjens support vid svårare incidenter/problems som rör Officeapplikationerna. Till hjälp har du våra supportavtal med Microsoft som du driver tillsammans med dem.

Exempel på uppgifter

– Säkerställa daglig operativ drift tillsammans med övrig personal i O365-gruppen framförallt gällande Office-miljön

– Sprida expertkunskap i gruppen kring nedan kravställda expertområden

Krav på konsult

  • Nivå 4 = 8 års erfarenhet
  • Kan starta uppdraget 2024-06-03
  • Minst 5 års erfarenhet av tekniskt arbete inom IT i stora driftsmiljöer (Enterprise) med fler än 2000 användare
  • Dokumenterad erfarenhet från arbete som tekniskt med Office 365, Office Online, Mobila Officeappar och ”Office ProPlus” i minst 5 år
  • Har grundläggande kunskap om klientplattformar baserade på Windows, MacOS, iOS och Android
  • Ska inneha dokumenterade kunskaper/certifiering motsvarande Enabling Office 365 Service
  • Ska inneha kunskaper motsvarande Microsoft Office Specialist (MOS) och certifierad mist ett av användarprogrammen i Officepaketet
  • Erfarenhet – har deltagit och ansvarat för stora uppdrag som konsult inom aktuellt kompetensområde. Är en förebild för konsulter på lägre nivå.
  • Självständighet – mycket stor.