Closed

Systemutvecklare

Posted 2 months ago by Cyrus Bandani
Göteborg/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Leverantörens huvudsakliga arbetsuppgifter fokuserar på systemutveckling.
I huvudsak systemutveckling med inriktning mot Javautveckling (Java Spring), där arbete med Docker samt applikationsservrar (framförallt Jboss) är en del av vardagen.

Arbetet bedrivs i ett agilt team med stort eget ansvar. Arbetet präglas av samarbete och dialog inom och utanför det egna teamet. Korta feedbackloopar och tät dialog med Kunden och dess verksamhet bidrar till att Leverantören är delaktig i hela utvecklingsprocessen.

Dagliga arbetsuppgifter
Utveckling initierad av Kundens verksamhet och Kundens externa kunder
Ständiga förbättringar för att öka kvalitet och effektivitet
Omvärldsbevakning
Att hela tiden utveckla nya sätt för att automatisera, effektivisera och säkra kvaliteten
Framtagande av enhetstester för att möjliggöra stor del av kodtäckning i arbetet

Vidare är Kunden inne i pågående resa mot en ny teknisk plattform vilket gör att Leverantören också kommer arbeta en stor del med områden inom CI/CD och tillhörande container-hantering med delar såsom Docker, WSO2, Micro-services (REST API) och i förlängningen även Kubernetes.

För att lyckas även långsiktigt handlar en viktig del av utvecklingsarbetet om att bygga för kvalitet och automatisering, där stort fokus ligger på agilt arbetssätt. Vi ser även att allt större fokus långsiktigt blir mer mot testdriven och beteendedriven utveckling (TDD/BDD), Continuous Integration och Continuous Deployment.

Verktyg som förekommer i arbetet hos kunden är Jira, Confluence, Docker, MQ-explorer, Kafka, Postman, WSO2, Jenkins, Maven. Framöver kommer Kubernetes och S3 bli en större del av arbetet.