Open

Senior Projektledare

Posted 2 months ago by Cyrus Bandani
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker nu efter en Projektledare för att konsolidera/regionalisera patientinformationssystem.

Ansvarsområden:

 • Driva delar av arbetet med att konsolidera och regionalisera patientinformationssystem.
 • Driva workshops kring process- och informationskartläggning tillsammans med verksamheten.
 • Konsolidera och analysera patientinformation.
 • Samarbeta med verksamhet, lösnings- och domänarkitekter.
 • Samarbeta med integrationsresurser och RPA-team.
 • Driva arbete med omställning från manuell till digital formulärhantering.

 

Kvalifikationer:

 • Omfattande erfarenhet av process- och informationsmodellering.
 • Omfattande erfarenhet av att moderera workshops tillsammans med olika intressenter.
 • Högt eget driv och exceptionell förmåga att navigera i komplexa organisationer.
 • Erfarenhet från användning av och kravställning på storskaliga språkmodeller (LLMs).
 • God kunskap om och erfarenhet av promt engineering.
 • Förståelse för verksamhets-, domän- och lösningsarkitektur samt deras roll i digital transformation.
 • Förståelse för integrations- och informationsarkitektur och deras roll i digital transformation.

 

Skallkrav:

 • Minst 10 års erfarenhet av projekt- och förändringsledning.
 • God kommunikativ och språklig förmåga.
 • Möjlighet att arbeta på plats.
 • Förmåga att se information och system i en större helhet, att förstå dess roll i systemlandskapet och vad det har för påverkan för dess intressenter.

 

Omfattning:100% varav 25% på distans