Open

Change Manager

Posted 9 months ago by Daniel Fransson
Malmö
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund är i akut behov av Change manager till team för att säkerställa förändringar/patchningar planering av återkommande årliga implementatiopner, driftsättningar m.m. samt förvaltning/drift av system och Infrastructure .

Som Change Manager hos uppdragsgivaren är det viktigt att du har förmågan att bygga förtroende, vara kommunikativ och tillsammans med dina kollegor driva förändring!

Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att ta emot kundbehov i kundens IT Service Management System, förbättra kundorder, vara kopplingen mellan kund och tekniker, koordinera, prioritera kundbehov och hantera dem till teamet. Du kommer även att arbeta med uppdrag (mindre projekt) för att stödja tekniker att genomföra större förändringar i våra IT-system. Du kommer att ingå i ett team med minst en Change Manager till. Tillsammans möter ni nya uppdrag som kräver kreativitet och stöttar varandra i att lära och hitta nya vägar.

Du kommer:

  • Tillsammans med koordinatorer hos kund ansvara för servicefönster, lappningsrutiner och förändringar från en gemensam årsplan.
  • Kontinuerligt ansvara för samordning av planerade IT-förändringar tillsammans med team, kund och deras IT-aktiviteter.
  • Arbeta som kontakt mellan alla parter kring förändringar i de IT-system vår kund ansvarar för.
  • Kontinuerligt bevaka nya, pågående och slutna förändringar och säkerställa att alla IT-förändringar hanteras i enlighet med aktuell förändringsprocess (ITIL).

• 3 års erfarenhet av change-management eller motsvarande
• Förståelse för grundläggande ITIL, IT-termer och en vilja att lära mera.
• Erfarenhet av DevOps/DevSecOps
• Talar och skriver svenska och engelska.
• Teknik och IT-kunskap
• Erfarenhet av change hantering av IT-objekt(SW,applikationer,HW,Infrastruktur)
• Önskvärt ITIL utbildning med certifiering (ITIL4 helst)

OBS! Uppdraget omfattas av försvarssekretess (RK2), vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet. Dubbla medborgarskap kan i vissa fall utgöra ett hinder.