Open

Biträdande projektledare.

Posted 6 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Den biträdande projektledare kommer att stötta huvudprojektledaren och ha sitt primära fokus på verksamhetsrelaterade frågor och de förändrade arbetssätt som nytt IT-stöd medför.
Rollen kommer att definieras tillsammans med huvudprojektledaren men ett exempel på innehåll är följande:

• Baserat på projektets implementationsplan sätta upp plan för och sedan leda verksamheten i implementeringen av kommunikationsinsatser, utbildningsinsatser och specialinriktade insatser för att säkerställa att verksamheten är med på förändringsresan. I detta arbete ingår att samordna insatser utifrån de olika delprojektens behov.

• Stötta projektägare, huvudprojektledare, delprojektledare och andra förändringsledare och chefer i verksamheten med att identifiera nödvändiga insatser, lokalt eller centralt, för att implementation ska kunna ske med gott resultat trots olika mognad och utgångspunkter.

• Stötta huvudprojektledaren med generell projektplanering och ledning

• Rapportera till huvudprojektledaren avseende avvikelser, risker och behov av eskalering.

På myndigheten pågår flera IT-projekt samtidigt och rollen kommer behöva samverka med flera andra pågående projekt. Utöver detta projekt kan det uppkomma ytterligare behov av projektledning med verksamhetsfokus på IT-staben under avropstiden och konsulten kan behöva stötta i fler projekt än ovan nämnda. Detta görs i överenskommelse med konsulten.

Din profil
Du har flerårig erfarenhet som projektledare inom IT och har genomfört både mindre och större IT-projekt.
Du har erfarenhet av införanden/implementationer av IT-stöd för byggprojekt och fastighetsförvaltning, gärna inom offentlig sektor.
Du har relevant erfarenhet av process-och verksamhetsutveckling och/eller förändringsledning på en myndighet.
Du har i tidigare uppdrag behövt samverka med alla delar av projektorganisationen, liksom verksamhetens chefer och medarbetare.
Du har tidigare arbetat med projektomogna organisationer och du kan med enkelhet anpassa din kommunikation till målgruppen och rör dig både i verksamhetsforum och i strategiska möten.
Du är van att agera förändringsledare och kan guida organisationer genom förändringar.
Du har erfarenhet av att agera projektledare inom ett program eller i tät samverkan med andra projektledare och projekt.

Som person är du ansvarstagande, strukturerad, pragmatisk och driven med ett professionellt agerande.
Du har lätt att samarbeta med och vägleda andra.
Du behöver ha en mycket god kommunikativ förmåga samt lätt att sätta dig in i verksamhetens struktur, roller och operativa arbete.
Du är bekant med nomenklatur inom området fastighetsförvaltning/fastighetsdrift och projekt.