Closed

Teknisk specialist, O365/sharepoint

Posted 12 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Medverka i pågående aktiviteter som syftar till att installera, konfigurera samt acceptanstesta ny infrastruktur för SharePoint 2019
Efter behov medverka när befintliga tjänster förvaltningsteam migrerar dessa från SharePoint 2016 till 2019
Stötta Collaboration drift och utvecklingsteam i vidmaktshållning och förvaltningsaktiviteter.

Bakgrund
Vid pågående arbete med att migrera befintlig SharePoint 2016 miljö till 2019 krävs resursförstärkning med kompetens av hybridlösningar under 2021

Top Skills
Hög kompetens med erfarenhet av O365/SharePoint 2016/2019 hybridlösningar