Closed

Utveckling och anpassning av mallar och funktioner för Office-program

Posted 4 weeks ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Karolinska Institutets (KI:s) kommunikationsavdelning har för närvarande ett projekt där vi reviderar delar av KI:s grafiska profil. Särskilt fokus ligger på att anpassa profilen till digital kontext, samt att den ska leva upp till rådande tillgänglighetskrav (Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service). Under VT 2022 tog varumärkesbyrån Essen tillsammans med KI:s kommunikationsavdelning fram en anpassad profil, och under HT 2022 ska denna nu implementeras.

En viktig del i implementeringsarbetet blir att omarbeta KI:s befintliga Officemallar för Word, PowerPoint och Excel, både grafiskt och ur tillgänglighetsaspekt.
KI har idag ca 15 mallar, bland annat handlar det om presentationsmall, brevmall, rapportmall, affisch/poster-mall och digital skärm-mall.
Även “basmallarna” (normal.dot) i Word, Excel och PowerPoint ska anpassas.
Anpassningarna innefattar såväl typsnitt och färgscheman som att tillgänglighetsanpassa mallarna enligt rådande lagkrav (marginaler, sidhuvud/fot etc.).
KI har en grafisk formgivare som ansvarar för mallarnas grafiska utseende, men som behöver expertstöd i arbetet med att tillgänglighetsanpassa mallarna samt säkerställa att allt fungerar optimalt tekniskt. KI arbetar företrädesvis i molnversionen av Office 356.
Mallarna administreras av KI via Sharepoint.

Uppdraget avser
1. Mallar och KI-ikon
Omarbetning av 15 mallar för Word, PowerPoint och Excel, inklusive normal.dot-mallarna.
Mallarna ska vara anpassade grafiskt och ur tillgänglighetsaspekt. Mallarna ska anpassas för både PC och Mac.
Vid behov bistå IT-avdelningen vid implementeringen av de nya mallarna.
Schablonkostnad (per mall) för tillkommande mall/ar och/eller funktioner.