Closed

SYSTEMUTVECKLARE – Remote

Posted 10 months ago by Anthon Byberg
Sverige/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget är att stödja teamets arbete både i förvaltning och utveckling. IT-arbetet sker teambaserat, där arbete utförs både i grupp och enskilt.
Arbetet kan i tid innebära både stor och små insatser. Förvaltningen består av ett flertal olika system av olika storlek. Teambaserat arbetssätt används med metoderna Scrum, Kanban eller en kombination av båda.

Bör-krav
Agilt arbetssätt
SCRUM
SOLID
Azure DevOps
GIT
CI/CD
TDD

Top Skills
C#
Javascript
TSQL
Asp.Net MVC
Asp.Net Core
.Net
WPF
Windows Forms
jQuery
Angular 2+
NgRX (meriterande)
Nivå 3: 4-8år 
Nivå 4: 9-12år

Arbete sker på distans i rådande pandemi men man ska ha möjlighet att vara på plats ibland när tiderna tillåter.
Arbetet sker troligtvis helt hemifrån fram till årsskiftet.