Closed

Systemutvecklare nivå 4 – Java

Posted 7 months ago by Anthon Byberg
Remote/luleå
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker nu en Systemutvecklare nivå 4 till vår kund Tullverket!
Tullverket har behov av en konsult som ska agera som senior systemutvecklare i ett av våra agila leveransteam. Leveransteamet arbetar inom två leveransområden “Anmälan om varors ankomst och deklaration för tillfälligt lager” samt “Säkerhet och Skydd” inom Tullverkets program för elektronisk tull.

Top Skills – Förtydliga i bifogad kompetensmatris. OBS – Denna ska bifogas tillsammans med CV för att ansökan ska anses som komplett
Konsulten ska uppfylla krav för rollen systemutveckling nivå 4, vilket innebär minst 8 års erfarenhet som konsult inom området, med deltagande inom stora komplexa uppdrag som genomförts med mycket hög kvalité. Konsulten besitter dessutom erfarenhet av att ha huvudansvar för ledning av större grupp.
Erfarenhet av JAVA EE 6

Meriterande
Erfarenhet av JMS/MQ
Erfarenhet av Angular version 2 eller högre med typescript
Erfarenhet av JBOSS EAP
Erfarenhet av GIT
Erfarenhet av arbete med agila arbetssätt, t.ex. Scrum och Kanban
Erfarenhet av Atlassians produkter (Jira och Confluence)
Erfarenhet av OR mappers (Hibernate)
Erfarenhet av Oracle databas
Erfarenhet av IntelliJ
Erfarenhet av Microservices
Erfarenhet av ElasticSearch

OBS! Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas inom ramen för uppdraget men uppdraget kan påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.

Konsulten ska kunna vara på plats i Tullverkets lokaler i Luleå minst 2 dagar per månad samt när arbetet så kräver.
Det innebär att det vissa månader krävs det högre närvaro. Ingen ersättning utgår för resor till eller från Luleåkontoret.

Arbetstid: 100%

Språk: Svenska