Closed

Rikspolisstyrelsen

Posted 11 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsulten ska minst ha 4 års dokumenterad erfarenhet av installation och uppsättning/konfiguration av IBM MQ.
Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 8 åren.
Konsulten ska minst ha 4 års dokumenterad erfarenhet av IBM IIB/ACE. Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 8 åren.