Closed

Projektledare

Posted 3 weeks ago by Anthon Byberg
Remote/Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Tillväxtverket har påbörjat en förstudie under 2022.
Förstudien avsåg att utgöra en grund för ett preliminärt införande av ett e-arkiv som skulle förvalta myndighetens information genom hela dess livscykel. Syftet med förstudien var att få en bra överblick över vilka förberedelser som behövde genomföras för att kunna upphandla och driftsätta ett e-arkiv med målsättning år 2023/2024.

Om uppdraget
Vi söker nu en IT projektledare med vana av att driva stora projekt. I rollen som IT projektledare ska du initialt utreda olika IT-lösningar och eventuella alternativ till e-arkiv för att förvalta myndighetens digitala information. Du ingår i ett roligt och framåtriktat team och det är du som leder arbetet kring att ta fram den IT-lösning som lämpar sig bäst för myndigheten. Avsikten är att du därefter ska vara med och genomföra en förstudie kopplat till den IT-lösning som valts inför ett eventuellt införande av denna.

Vi söker en person med tidigare erfarenhet av att genomföra IT-projekt och upphandlingar samt införande och anpassning av komplexa och processbaserade IT-system på myndighet. Vi ser helst att du har genomfört sådana typer av projekt flertalet gånger.

Önskvärt är tidigare erfarenhet av att införa e-arkiv på myndighet där kännedom och kunskap avseende relevant lagstiftning och standarder är av vikt. Vi ser gärna att du har ett intresse för e-arkivfrågor.
Som projektledare kommer du att ha ett nära samarbete med organisationens arkivarier såväl som vår interna IT, data- och systemstöd, kärnverksamheten, viktiga intressenter, externa organisationer samt IT driftleverantören.

Uppdraget omfattar
Hålla ihop, planera och leda/driva projektet mot uppsatt mål
Koordinera information och olika aktiviteter mot kärnverksamhet
Kommunicera med samtliga berörda i projektet samt runt omkring projektet
Säkerställa leveransen i projektet
Säkerställa att alla intressenter blir informerade om pågående och kommande aktiviteter
Följa upp och löpande rapportera status i projektet
Aktivt arbeta med risker och ge rekommendationer om vägval

Arbetet sker främst på distans, men möten på Tillväxtverkets kontor i Stockholm sker vid behov.

Top Skills
Erfarenhet av genomförande av förstudie kopplat till IT-system
Erfarenhet av införande och anpassning av komplexa IT-system på myndighet
Erfarenhet av upphandling rörande IT-system
Kunskap om lagstiftning kopplat till myndigheter samt lagstiftning och standarder för e-arkiv och slutarkiv
Flerårig erfarenhet av att driva projekt från start till mål
Erfarenhet av att kunna leda och fördela arbete
Erfarenhet av arbete med någon projektmodell